Forretningsbetingelser

Sidst opdateret: 1. maj 2021

 

Generelt

Disse forretningsbetingelser er gældende, med mindre andet specifikt er aftalt skriftligt, når du eller din organisation indgår forretningsmæssige aftaler med:

 • Gotvedpr v/Thorleif Gotved
 • Erik Bøghs Alle 8, 2860 Søborg
 • CVR nr: 39167816
 • T: 2873 99 77

 

Betalingsbetingelser

Med mindre andet specifikt er aftalt, så er betalingsfristen for mine fakturaer 8 dage netto, hvorefter der kan beregnes renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov, samt et gebyr. Specifikationer fremgår af selve fakturaen.

Der faktureres efter endt opgave. Hvis der er tale om et projekt eller en række oplæg som strækker sig over mere end en måned, så forbeholder jeg mig ret til fakturere for mine ydelser ved udgangen af hver måned. Karriereforløb (outplacement) betales dog forud for første samtale, efter at en aftale er indgået.

 

Kørsel

Er transport nødvendig for at jeg kan fuldføre en opgave, så tager jeg som udgangspunkt gerne bus eller anden kollektiv transport. Hvis tidsforbruget på transport kan nedbringes signifikant ved at tage egen bil, så tager jeg udgangspunkt i statens højeste kilometertakst (som i 2021 er 3,44 kr. pr. km). Udgifter til transport dækkes af kunden.

 

Tavshedspligt

Enhver oplysning om mine kunder samt enhver oplysning, som modtages i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig.

 

Jeg og samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt.  Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at teksterne overholder loven og evt. særlovgivning i din branche, samt at de er korrekte. Herunder at alt er stavet rigtigt. Ekstern korrekturhjælp kan tilkøbes.

Jeg og samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt.  Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at teksterne overholder loven og evt. særlovgivning i din branche, samt at de er korrekte. Herunder at alt er stavet rigtigt. Ekstern korrekturhjælp kan tilkøbes.

Jeg og samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler dig selv at sikre, at det, du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for dig og din virksomhed.

Jeg vil gøre mit yderste for at løse opgaven korrekt.  Imidlertid er det dit ansvar at sikre, at teksterne overholder loven og evt. særlovgivning i din branche, samt at de er korrekte. Herunder at alt er stavet rigtigt. Ekstern korrekturhjælp kan tilkøbes.

Oplæg/undervisning

Når jeg er hyret som oplægsholder eller underviser gælder følgende betingelser:

 • Aflysning af forløb/undervisning, som sker tidligere end 4 uger fra oplægstidspunktet, kan ske uden beregning
 • Ved aflysning af forløb/undervisning, som sker mellem 3 og 4 uger fra oplægstidspunktet, faktureres 50% af det aftalte honorar.
 • Ved aflysning, som sker mindre end 3 uge fra oplægstidspunktet, faktureres 100% af det aftalte honorar.
 • Flytning af en workshop (i forbindelse med et forløb) kan ske uden beregning op til 1 uge før workshoppen
 • Flytning af en workshop (i forbindelse med et forløb) 2-6 dage før workshoppen resulterer i et tillæg for den enkelte workshop på 25%.
 • Flytning af en workshop (i forbindelse med et forløb) 0-1 dage før workshoppen resulterer i et tillæg for den enkelte workshop på 50%
 • Et fysisk oplæg kan vederlagsfrit ændres til en online oplæg.
 • Et online oplæg kan ændres til et fysisk oplæg efter konkret aftale  - der må i den forbindelse påregnes et gebyr.

Evt. slides der bruges i forbindelse med oplæg/undervisning fremsende altid hvis det ønskes efterfølgende som PDF-dokument.

Bemærk at optagelse af online oplæg/undervisning kun må ske efter udtrykkelig aftale. Der må påregnes ekstrabetaling såfremt der laves aftale om optagelse - prisen afhænger af hvordan optagelserne efterfølgende påtænkes at blive brugt.

 

 

Karriereforløb (outplacement)

Hvis du eller din tidligere arbejdsplads, har købt et karriereforløb hos mig, så er ydelsen som udgangspunkt ikke refunderbar.

Men hvis du får job inden halvdelen af den aftale periode er gået, samtidig med at halvdelen eller mindre af de aftalte samtaler er afholdt, så modtager du et tilgodebevis på karrieresparring i GotvedPR på den tid/antal samtaler du har til gode.

Tilgodebeviset er gyldigt i 18 mdr. fra det øjeblik du er startet i et nyt job.

En karrieresamtale kan ændres uden beregning om til 24 timer før det aftalte tidspunkt.Sker aflysningen senere end dette, så må der påregnes et tillæg på 50% af den aftalte pris, med mindre særlige forhold gør sig gældende (fx akut sygdom).

 

Rådgivning

Timeprisen rådgivning er 1.175 kr. eks. moms. Der er mulighed for rabat for opgaver på min. 5 timer. Der afregnes for hvert påbegyndt 1/2 time.

Jeg har en rådgiveransvarsforsikring hos forsikringsselskabet If..., der dækker op til 2 mio. kroner i forbindelse med formuetab/tingskade.